ITZEHOE, Đức (NV) – Có lẽ quá chán với cuộc sống buồn bã, hai cụ già ở Đức hôm Thứ Sáu trốn khỏi nhà dưỡng lão để đi ra ngoài coi nhạc “rock,” mà là “rock nặng” (heavy metal rock).

Theo tạp chí Deutsche Welle, hai cụ này đang ở nhà dưỡng lão tại thành phố Itzehoe, thì trốn đi vào lúc nào không biết.

đọc thêm