Tập Chí PM hiện tại đang  có sổ số thẻ scratch-off. Không cần mua hàng. Giải thưởng là tiền mặt, thẻ debit/credit, và 2 người trúng thưởng lớn sẽ trúng một vé máy bay khứ hồi Việt Nam. Bạn có thể tham dự cạo vé nhập tên mỗi 6 tiếng giờ.

Click for Mobile Scratch-Off

Click for Computer Scratch-Off